Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών/Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών (ΣΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Σχολή μας, μία από τις οκτώ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδρύθηκε το 2019 (Ν.4589) με έδρα τη Λάρισα και αποτελείται από τρία Τμήματα:

Όργανα της Σχολής είναι: ο/η Κοσμήτορας και η Κοσμητεία (άρθρο 22 ν.4957/2022)

Τελευταία Νέα

Ανακήρυξη Υποψηφίου ΕΤΕΠ

by Κοσμητεία

Ανακήρυξη Υποψηφίου ΕΔΙΠ

by Κοσμητεία

Ανακήρυξη Υποψηφίων ΤΔΕ

by Κοσμητεία