Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών/Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών (ΣΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Σχολή μας, μία από τις οκτώ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδρύθηκε το 2019 (Ν.4589) με έδρα τη Λάρισα και αποτελείται από τρία Τμήματα:

Όργανα της Σχολής είναι: ο/η Κοσμήτορας, η Κοσμητεία και η Γενική Συνέλευση.